Çankırı Devlet Hastanesi

Çankırı sağlık il müdürlüğü
Çankırı Devlet Hastanesi

SKS Formları Güncellemesi

Güncelleme Tarihi: 09/03/2018


- Yenidoğan Yoğun Bakım Aydınlatılmış Rıza Belgesi  (HB.RB.181)
- Taraf İşaretleme Formu (AH.FR.23)
- Evde Sağlık Hizmetleri "Taburcu Sonrası Evde Sağlık Birimi Bilgilendirme Formu" (ES.FR.02)
- Taburcu Sonrası Evde Sağlık Kapsamında İş Akış Planı (ES.PL.01)
- Klinikler İşleyiş Prosedürü (HB.PR.06)
- Tetkik ve Tedavi Red Tutanağı (HD.RB.33)

Yukarıda listede bulunan sks formları Kalite Birimi tarafından güncellenmiştir.

Kalite Dökümanları (Kurum İçi)