T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Çankırı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Çankırı Devlet Hastanesi

Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 30/03/2018

MİSYONUMUZ;

İnsan ve Hasta Haklarına saygılı, gelişime açık, çağdaş bir sağlık hizmetini, güvenli ve huzurlu bir ortamda etkin, verimli, saygın, kaliteli, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü bir anlayışla topluma sunmak.


VİZYONUMUZ
;

Ekip anlayışı ile personelin aktif katılımını, sürekli gelişim için sürekli eğitimi, motivasyon ve iletişimi, çağdaş bir çalışma ortamını, sürekli, etkin ve hakkaniyetle, uygun hizmet, bireysel ve toplumsal memnuniyeti arttırmak, sektörler arası işbirliğini, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuat  çerçevesinde hizmet sunumu.


DEĞERLERİMİZ;

Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet ,  hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı.