Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz
24 Aralık 2020

KALİTE POLİTİKAMIZ;

Hastanemizden hizmet alan herkesin ve çalışanlarımızın memnuniyetini esas alan kalite anlayışı ile kalite standartlarına uygun sürekli iyileşmeyi sağlamak temel kalite politikamızdır. 


MİSYONUMUZ;

Etik ilkelerden ödün vermeksizin tüm çalışanlarımız ve yönetim kadromuzla birlikte, sağlıklı çalışma yaşamı koşullarında, İnsan ve Hasta Haklarına saygılı, gelişime açık, çağdaş bir sağlık hizmetini, güvenli ve huzurlu bir ortamda; etkin, verimli, saygın, kaliteli, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü bir anlayışla topluma sunmak kurumsal misyonumuzdur.


VİZYONUMUZ;

Bilimsel gelişmelerin ışığında, ekip anlayışı ile personelin aktif katılımını sağlayarak, sürekli gelişim ve değişimi bilimsel verilerle ve eğitimlerle destekleyen, hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini arttırmakta kararlı, teknolojik geliĢmeleri takip eden ve uygulayan, , tıbbi etik kurallarına bağlı, verilen tüm sağlık hizmetlerinde güvenilir, yenilikçi ve öncü bir hastane olmak kurumsal vizyonumuzdur.


DEĞERLERİMİZ;

*Sağlıklı Çalışma Yaşamı
*Hasta Güvenliği
*Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı
*İnsana Saygı
*Etkinlik ve Etkili Hizmet Sunumu
*Verimlilik
*Süreklilik
*Empati
*Gelişime Açık Olma
*Hakkaniyet
*Hasta Odaklılık
*Uygunluk
*Zaman Yönetimi
*Şeffaflık ve Güvenilirlik
*Ekip Ruhu
*Ulaşılabilirlik