Özellikli Birimler
26 Mart 2019

- Genel Yoğun Bakım

genel_yogun_bakim.JPG

Yoğun bakım ünitesi, yaşamsal fonksiyonları hayati risk taşıyacak derecede bozulmuş olan hastalara hizmet veren özel bir ünitedir. Bir ya da birden fazla organın yetersiz kaldığı, normal tedavilere cevap vermediği durumlarda hekim hastanın yoğun bakıma alınmasını isteyebilir.

Riskli ameliyat geçiren hastalar ile beyin kanaması, travma, ani felç, organ yetmezliği olanlar yoğun bakım ünitesinde takip edilir. Ayrıca ciddi solunum yetersizliği, ilerleyici kas ve sinir sistemi hastalıkları ile boğulma ve zehirlenme vakalarının da özel olarak takip edilmeleri gerekmektedir.

Yaşamsal fonksiyonların bozulması hastaların onlara hassasiyetle yaklaşacak uzmanların bakımına ihtiyaç duyduğu kritik zamanlardır. Biruni Üniversite Hastanesi Florya ’da, çalışan uzman ekip ve ileri teknoloji ile donatılmış yoğun bakım üniteleri 7 gün 24 saat hizmete hazır bulunmaktadır. Farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış dört yoğun bakım ünitesi seçkin, akademik doktor kadrosu ile pek çok hastaya eş zamanlı hizmet verebilme imkanına sahiptir.

Genel Yoğun Bakım, yaşamsal fonksiyonları risk yaratacak ölçüde bozulmuş olan hastalara yoğun bakımın uygulandığı ünitedir. Hastanemizde; alanında uzman doktor, hemşire ve teknisyenlerin hastayı sürekli olarak yatak başı monitörlerinden izlediği; acil durumlarda gerekli birimlerin hızla bir araya gelerek destek verdiği Genel Yoğun Bakım Ünitesi ’nde, tüm olanaklar hastanın en kısa zamanda normal hayati değerlere ulaşması için kullanılır.

- Koroner Yoğun Bakım

koroner_yogun_bakim.JPG

Koroner Yoğun Bakım Üniteleri, kalp krizi geçiren veya geçirdiğinden şüphe duyulan hastaların ilk 48-72 saat içerisinde izlenmesini ve kriz sonrası gerekli önlemlerin alınabilmesini, uzmanların problemlere acil müdahalede bulunabilmesini sağlar.

Kalp krizi vakaları, başka rahatsızlıklar nedeniyle ameliyat geçiren kalp hastaları ve kalp ameliyatı öncesi kritik durumda olan hastalar Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde dikkatle izlenmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda anjiyografi, anjiyoplasti gibi girişimsel kardiyolojik işlem uygulanan hastaların sağlık durumu koroner yoğun bakım ünitesinde gözlenmektedir
.


- Yenidoğan Yoğun Bakım

yenidogan_yb.jpg

Neonatal (Yenidoğan) Yoğun Bakım Üniteleri, erken doğan bebeklerin, anne karnındaki koşulların dışarıda yaratılması ile gelişimlerini tamamlamaları, sağlık sorunu olan bebeklerin ise acil müdahaleler için sürekli izlendiği birimlerdir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri’nde, her yatak başında solunum cihazı, bebeklerin izlemi için monitör, oksijen, kuru hava ve aspirasyon sistemi donanımları bulunmaktadır. Enfeksiyon riski taşıyan bebeklerin bakıldığı izolasyon bölümleri, her bebeğe ait anne sütünün saklandığı derin dondurucular ve yenidoğanlar için hayati önem taşıyan transport olanağı da bu ünitenin verdiği hizmetler arasında yer almaktadır.- Palyatif Bakım Merkezi

palyatif_bakim.jpg

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Palyatif bakım, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen veya yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan bir tıp alanıdır. Aynı zamanda  ‘destekleyici bakım’ olarak da bilinir. Hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım şeklidir.

Eskiden ‘Hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün’ denilen hastaların ağrı ve diğer sıkıntılarının azaltılması üzerinde durulur. Yaşamın sonunda, hastalığı iyileştirme amaçlı tedavilerin amacına ulaşamadığı durumlarda palyatif bakım devreye girer ve hastanın şikayetlerine yönelerek yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Amaç hastaların yaşamına yıllar değil yıllarına yaşam katmaktır. Her hastanın yaşamının son günlerini belli bir kalite ve huzur içerisinde geçirmeye hakkı vardır. Bu nedenle palyatif bakım günümüzde insan hakları değerleri arasında sayılmaktadır. Hasta ve yakınları ile iletişim, ölümün doğal bir süreç olarak kabulü, hastanın kararlarına ve seçimlerine saygı duyma, yas sürecinde aileye destek sağlama palyatif bakımın ilkeleri arasındadır.

PALYATİF BAKIMA KİMLER İHTİYAÇ DUYAR?

Palyatif bakım gerektiren başlıca hastalar; alzheimer gibi nörolojik ilerleyici hastalığı olan hastalar , ileri derecede organ yetersizliği olan hastalar, tedaviye yanıt vermeyen kanser hastaları, beslenmesi fiziksel ve nörolojik/psikolojik nedenlerle bozulmuş beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar, yatak yarası açılan yatağa bağımlı hastalardır.

PALYATİF BAKIM HANGİ TEDAVİ VE DESTEKLERİ KAPSAR?

Ağrının ve diğer bulantı, ishal, kilo kaybı, uykusuzluk, depresyon gibi bulguların kontrol altına alınması ve hafifletilmesi

Hastada oluşan istenmeyen yan etkilerin giderilmesi

Beslenme desteğinin sağlanması

Solunumun rahatlatılması

Hastanın ve ailesinin psiko-sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanması

Hasta ve ailesinin eğitilmesi

Hastanın son dönem bakımı

PALYATİF BAKIM DESTEĞİ ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Başvurular; palyatif bakım hizmeti almak isteyen hastaların kendisi veya aile bireyleri tarafından bizzat palyatif bakım birimine yapılabileceği gibi aile hekimi, hastanın takip ve tedavisini yapan diğer hekimler veya evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından yönlendirilerek de yapılabilir- Diyaliz Ünitesi

diyaliz1.JPG

diyaliz2.JPG

Böbrek yetmezliği sonucunda vücuttaki zararlı maddelerin ve sıvıların uzaklaştırılması için geliştirilen yapay bir kan temizleme makinesi olan diyaliz insan üzerinde kullanıldığında, yaşam süresinin ve kalitesinin artmasını sağlamıştır. Bu şekilde diyaliz makinesine bağlanılarak kanının temizlenmesi işine de hemodiyaliz denilmektedir.