İdari Birimler
26 Eylül 2018

Arşiv Birimi

Ayniyat Birimi

Bilgi İşlem Birimi 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 

Eğitim Birimi 

Ek Ödeme (Döner Sermaye) Birimi 

Faturalama Birimi 

Gelir Gider Tahakkuk Birimi 

Hasta Hakları Birimi 

İstatistik Birimi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

Kalite Yönetim Birimi 

Muayene Kabul Komisyon Birimi 

İnsan Kaynakları (Personel Özlük) Birimi 

Sağlık Kurulu Birimi 

Satın Alma Birimi 

Sivil Savunma Birimi 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi 

TİG Birimi 

Teknik Servis

Vezne