T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Çankırı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Çankırı Devlet Hastanesi

Aylık Doktor Çalışma Takvimi

Güncelleme Tarihi: 12/04/2019

AYLIK HEKİM ÇALIŞMA CETVELİ 
(Hekimlerimizin güncel izin durumları için Haftalık Çalışma Cetvelini takip edebilirsiniz.) 

- Aylık Doktor Çalışma Listesi