Çankırı Devlet Hastanesi

Çankırı sağlık il müdürlüğü
Çankırı Devlet Hastanesi

Aylık Doktor Çalışma Takvimi

Güncelleme Tarihi: 11/01/2019

AYLIK HEKİM ÇALIŞMA CETVELİ 
(Hekimlerimizin ileri tarihlerdeki yıllık izin,nöbet izni,ameliyat vb. izin durumları için güncel Haftalık Çalışma Cetvelini takip edebilirsiniz.) 

- Ocak Ayı Doktor Çalışma Listesi