Aylık Doktor Çalışma Takvimi
12 Nisan 2019

AYLIK HEKİM ÇALIŞMA CETVELİ 
(Hekimlerimizin güncel izin durumları için Haftalık Çalışma Cetvelini takip edebilirsiniz.) 

- Aylık Doktor Çalışma Listesi