Ziyaretçi ve Refaketçi Kuralları
23 Mart 2021

Hastanız bizim misafirimiz olup hastanemizde ziyaretçilerini kabul etmek için değil tedavi olmak amacı ile yatmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara uymanız bizim için değil hastanız için önem taşımaktadır. İstisnai durumlarda, ziyaret konusunda lütfen doktor/hemşirelerimizle bağlantı kurunuz.

Hasta ziyaret saatleri :   

Akşam     : 19:00 – 20:00  (10 Dakikada 1 ziyaretçi kabul edilmektedir.)                                          


Hasta ziyaretinde amaç nedir?
Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?
Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir
Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir ?
Yoğun bakımda yatan hastalar
Yanık ünitesinde yatan hastalar
Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
(kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar)
Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar
(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir ?
10 yaş altı çocuklar,
Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir infeksiyon hastalığı olan hastalar
Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
İnfeksiyon almaya yatkın olan kişiler
 

Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?
Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır
Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir
Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir
Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir
Kemik iliği nakli ve organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır
Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir
Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir
 Yoğunbakım gibi özellikli birimlerde hasta ziyaret süresi ve saati, ilgili bölüm sorumlusunun uygun gördüğü saatler ve sürede gerçekleştirilir.

REFAKATÇİ KURALLARI

Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.
Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.
Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.