Yataklı Servislerimiz
10 Ekim 2018

BAŞHEKİMLİK BİNASI (150 YATAKLI)

1.KAT - FİZİK TEDAVİ
- NEFROLOJİ
- GASTROENTEROLOJİ
- İNTANİYE (ENFEKSİYON HASTALIKLARI)
  

2.KAT

- ÇOCUK HASTALIKLARI
- YENİDOĞAN
- KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 
- DOĞUMHANE
- YOĞUN BAKIMLAR
  

3.KAT

- DAHİLİYE
- NÖROLOJİ
- KARDİYOLOJİ
- ENDOKRİNOLOJİ

YENİ BİNA (100 YATAKLI)

1.KAT

- ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
- GÖZ HASTALIKLARI
- CİLDİYE
  

2.KAT

- GENEL CERRAHİ
- BEYİN VE SİNİR CERRAHİ
- KULAK BURUN BOĞAZ
  

3.KAT

- ÜROLOJİ
- PLASTİK CERRAHİ
- KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
- GÖĞÜS CERRAHİ
- ÇOCUKCERRAHİSİ
  

4.KAT

- GÖĞÜS HASTALIKLARI